• In trực  tiếp lên thẻ cảm ứng mỏng, in 01 mặt màu
  • Công nghệ in nhiệt.

Lưu ý: Không phù hợp với các thiết kế có màu nền đậm.