Purasen

Camera PU - 108AHD 2.0

cảm biến hình ảnh: 1/25" SONY 2.0 Megapixel CMOS Độ phân giải HD (1280 x 960 ) ;..

Liên hệ

Camera PU - 180AHD 2.0

cảm biến hình ảnh: 1/25" SONY 2.0 Megapixel CMOS Độ phân giải HD (1280 x 960 ) ;..

Liên hệ

Camera PU - 270ZAHD 2.0

cảm biến hình ảnh: 1/25" SONY 2.0 Megapixel CMOS Độ phân giải HD (1280 x 960 ) ;..

Liên hệ

Camera PU - 270ZSDI 1.3

cảm biến hình ảnh: 1/3" SONY 1.3 Megapixel CMOS Độ phân giải HD (1280 x 720) ..

Liên hệ

Camera PU - 306ZAHD 2.0

cảm biến hình ảnh: 1/25" SONY 2.0 Megapixel CMOS Độ phân giải HD (1280 x 960 ) ;..

Liên hệ

Camera PU - 450ZAHD 2.0

cảm biến hình ảnh: 1/25" SONY 2.0 Megapixel CMOS Độ phân giải HD (1280 x 960 ) ;..

Liên hệ

Camera PU - 450ZSDI 1.3

cảm biến hình ảnh: 1/3" SONY 1.3 Megapixel CMOS Độ phân giải HD (1280 x 720) ..

Liên hệ

Camera PU- 270ZSDI 1.3

cảm biến hình ảnh: 1/3" SONY 1.3 Megapixel CMOS Độ phân giải HD (1280 x 720) ..

Liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 Trang)