KCE


KCE-D110

  • 1/3"  Sony Super HAD II CCD  • Độ phân giải: 620 TV Lines • Ống kính cố định: 3.6mm  • Điện áp:  12V D..

Liên hệ

KCE-DI1124

  • 1/3"  Sony Super HAD II CCD  • Độ phân giải: 620 TV Lines • Ống kính cố định: 3.6mm  • 24 bóng hồng ngoại ..

Liên hệ

KCE-DI1145V

  • 1/3"  Sony  Super HAD II CCD • Độ phân giải: 620 TV Lines • Ống kính điều chỉnh: 4~9mm  • 45 bóng hồng ngoạ..

Liên hệ

KCE-DI1155

  • 1/3"  Sony  Super HAD II CCD • Độ phân giải: 620 TV Lines • Ống kính cố định: 6mm  •  55 bóng hồng ngo..

Liên hệ

KCE-IR1124CB

Camera Quan Sát KCE - IR1124CB Cảm biến hình 1/3" SONY New Super HAD CCD (410K Pixel) Độ phân giải: 600 TV Lines(Color) Ống kính cố định: 3.6..

Liên hệ

KCE-KVDTI1130D

  • 1/3"  Sony  Super HAD II CCD • Độ phân giải: 620 TV Lines • Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm Auto Iris •  30 b..

Liên hệ

KCE-KVDTI1230D

  • 1/3"  960H  Sony Exview HAD II CCD • Độ phân giải: 700 TV Lines; 0.05lux at F1.2 • Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm Aut..

Liên hệ

KCE-M110

  • 1/3"  Sony Super HAD II CCD • Độ phân giải: 600 TV Lines • Ống kính cố định: 3.6mm  • Điện áp:  12V DC ..

Liên hệ

KCE-M110V

  • 1/3"  Sony Super HAD CCD • Độ phân giải: 620 TV Lines • Ống kính điều chỉnh: 4~9mm  • Điện áp:  12V DC ..

Liên hệ

KCE-NBTI1145D

  • 1/3"  Sony  Super HAD II CCD • Độ phân giải: 620 TV Lines • Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm Auto Iris • 45 bóng hồ..

Liên hệ

KCE-NBTI1150D

  • 1/3" Sony Super HAD II CCD • Độ phân giải: 620 TV Lines • Ống kính điều chỉnh: 6~50mm Auto Iris • Điện áp:12V DC  • H..

Liên hệ

KCE-NBTI1245D

  • 1/3"  960H  Sony Exview HAD II CCD • Độ phân giải: 700 TV Lines; 0.05lux at F1.2 • Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm Aut..

Liên hệ

KCE-NBTI1250D

  • 1/3"  960H  Sony Exview HAD II CCD • Độ phân giải: 700 TV Lines; 0.05lux at F1.2 • Ống kính điều chỉnh: 6~50mm Auto ..

Liên hệ

KCE-NDI1130V

  • 1/3"  Sony  Super HAD II CCD • Độ phân giải: 620 TV Lines • Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm  •  30 bóng ..

Liên hệ

KCE-NDTI1130D

  • 1/3"  Sony  Super HAD II CCD • Độ phân giải: 620 TV Lines • Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm Auto Iris •  30 b..

Liên hệ

KCE-NDTI1230D

  • 1/3"  960H  Sony Exview HAD II CCD • Độ phân giải: 700 TV Lines; 0.05lux at F1.2 • Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm Aut..

Liên hệ

KCE-P110

  • 1/3"  Sony Super HAD CCD • Độ phân giải: 620 TV Lines • Ống kính cố định: 3.6mm • Điện áp:  12V DC ..

Liên hệ

KCE-SBI1124CB

  • 1/3"  Sony  Super HAD II CCD • Độ phân giải: 620 TV Lines,  • Ống kính cố định: 3.6mm  •  24 bóng..

Liên hệ

KCE-SBI1154CB

..

Liên hệ

KCE-SBTI1145D

  • 1/3" Sony Super HAD II CCD • Độ phân giải: 620 TV Lines,  • Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm Auto Iris • Điện áp:12V DC ..

Liên hệ

KCE-SBTI1150D

  • 1/3" Sony Super HAD II CCD • Độ phân giải: 620 TV Lines, • Ống kính điều chỉnh: 6~50mm Auto Iris • Điện áp:12V DC  • ..

Liên hệ

KCE-SPD120M

  • 1/4 Sony super HAD II ( Double Scan) CCD • Độ phân giải: 700 TV Lines( hệ màu), 800 ( hệ đen trắng) • Ống kính : 3.8~45.6mm (F..

Liên hệ

KCE-SPD120P

  • 1/4 Sony super HAD II ( Double Scan) CCD • Độ phân giải: 700 TV Lines( hệ màu), 800 ( hệ đen trắng) • Ống kính : 3.8~45.6mm (F..

Liên hệ

KCE-SPD280

  • 1/4 Sony super HAD II ( Double Scan) CCD • Độ phân giải: 700 TV Lines( hệ màu), 750 ( hệ đen trắng) • Ống kính : 3.4~98mm(F1.6..

Liên hệ

KCE-SPD330

  • 1/4 Sony super HAD II ( Double Scan) CCD • Độ phân giải: 700 TV Lines( hệ màu), 750 ( hệ đen trắng) • Ống kính : 3.4~115.5mm (..

Liên hệ

KCE-SPD360

  • 1/4 Sony super HAD II ( Double Scan) CCD • Độ phân giải: 700 TV Lines( hệ màu), 750 ( hệ đen trắng) • Ống kính : 3.4~122.4mm (..

Liên hệ

KCE-SPI1124

  • 1/3"  Sony Super HAD II CCD  • Độ phân giải: 620 TV Lines,  • Ống kính cố định: 3.6mm  • 24 bóng hồng ..

Liên hệ

KCE-VMD110

• 1/3"  Sony Super HAD II CCD  • Độ phân giải: 620 TV Lines • Ống kính cố định: 3.6mm  • Điện áp:  12V DC • Vỏ ..

Liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 28 của 28 (1 Trang)